ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Ερώτηση , ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα οργανώθηκε το 3ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχα από το Σύνδεσμο Γυμναστών Κύπρου, κάποιες από τις βασικές συστάσεις της Λευκής Βίβλου για το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία είναι οι εξής:

 

1. Αύξηση των ωρών φυσικής αγωγής (τουλάχιστον τρεις) στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (άρθρο 10).

 

2. Διδασκαλία του μαθήματος φυσικής αγωγής από επιστήμονες πτυχιούχους φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (άρθρο 24).

 

3. Βελτίωση της αντίληψης για την αξία της άσκησης και φυσικής αγωγής στην κοινωνία και το σχολείο (άρθρο 21).

 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει, ώστε να υλοποιηθούν οι πιο πάνω συστάσεις της Λευκής Βίβλου.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους στην ερώτηση με αρ...................., ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

          «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

          Η αξία της άσκησης και η σημασία της στην υγεία των παιδιών αναγνωρίστηκε και λήφθηκε υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΝΑΠ) τόσο της Δημοτικής (ΔΕ) όσο και της Μέσης Εκπαίδευσης (ΜΕ).

 

2.      Αύξηση των ωρών Φυσικής Αγωγής (τουλάχιστον τρεις) στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (άρθρο 10)

α.      Το θέμα της αύξησης των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στη ΜΕ βρίσκεται σε συνάρτηση τόσο με τη διαδικασία διαμόρφωσης των ΝΑΠ, του εκσυγχρονισμού του περιεχομένου της εκπαίδευσης όσο και των νέων ωρολογίων προγραμμάτων. Ήδη στο παρόν στάδιο έχουν δημοσιοποιηθεί οι εισηγήσεις της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων για τα ΝΑΠ, αλλά και για τις αλλαγές που μελετούνται για τα μαθήματα των Γυμνασίων και Λυκείων και για τις ώρες διδασκαλίας όλων των μαθημάτων.

β.      Η Επιτροπή Διαμόρφωσης των ΝΑΠ στη ΔΕ πρότεινε αύξηση των διδακτικών περιόδων της Φυσικής Αγωγής στις μικρές τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄) του δημοτικού σχολείου από δύο σε τρεις. Η συγκεκριμένη πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς εταίρους. Η Φυσική Αγωγή στο Υποχρεωτικό Ολοήμερο Σχολείο διδάσκεται τρεις φορές τη βδομάδα. Τα παιδιά, επιπρόσθετα, έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν συγκεκριμένα αθλήματα ή χορό τα οποία επιλέγουν. Εξειδικευμένο προσωπικό, κυρίως απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ, εργοδοτείται από το ΥΠΠ, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα συγκεκριμένα αντικείμενα επιλογής. Επίσης, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο ώρες Φυσικής Αγωγής (αθλήματα/χορό), μετά το τέλος του πρωινού σχολικού προγράμματος. Το 70% των παιδιών επιλέγουν Φυσική Αγωγή μεταξύ των άλλων γνωστικών αντικειμένων.

3.      Διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής από επιστήμονες πτυχιούχους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (άρθρο 24)

α.      Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται ήδη στο γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο ΜΕ από προσοντούχους επιστήμονες, πτυχιούχους φυσικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης και στήριξης τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής και επιπρόσθετα καθίστανται κοινωνοί των νέων εξελίξεων στον τομέα της επιστήμης τους.

β.1.   Η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στη Δημοτική/Προδημοτική Εκπαίδευση γίνεται από πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων/Πανεπιστημίων. Οι εξαγγελίες για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αλλά και οι αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών στις ηλικίες αυτές, πρώιμη παιδική ηλικία και παιδική ηλικία, τονίζουν τη διδασκαλία του μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής/Προδημοτικής Εκπαίδευσης, όπως γίνεται και στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες (στοιχεία Eurydice 2012).

β.2.   Οι εκπαιδευτικοί τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης και στήριξης τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής, στο πλαίσιο των ΝΑΠ. Η επιμόρφωση είναι συστηματική και πραγματοποιείται είτε σε σχολική βάση, είτε στη βάση οργανωμένων Συνεργατικών Κοινοτήτων Μάθησης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων. Επιπρόσθετη στήριξη των εκπαιδευτικών προσφέρεται μέσα από την ιστοσελίδα του Υ.Π.Π. για τη Φυσική Αγωγή: http.//www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/fysiki_agogi/index.html.

β.3.   Εκπαιδευτικά Προγράμματα-Συνεργασία με αθλητικούς φορείς

Το Υ.Π.Π. συνεργάζεται με αθλητικούς φορείς και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για γνωριμία των παιδιών με κάποιο άθλημα και ενθάρρυνσή τους για απογευματινή ενασχόληση με κάποια αθλητική δραστηριότητα, όπως:

(α)     Προγράμματα σε συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες:

         Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά πολλών δημοτικών σχολείων να γνωρίσουν διάφορα αθλήματα και να συμμετάσχουν σε ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων. Απώτερος σκοπός, η ενθάρρυνση των παιδιών να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα μετά το σχολείο. Μεταξύ άλλων εφαρμόζονται προγράμματα καλαθόσφαιρας, χειροσφαίρισης, πετόσφαιρας, αντισφαίρισης, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, μπάτμιντον, κολύμβησης, ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας, κανό και χιονοδρομιών. Σημειώνεται πως στα προγράμματα αυτά, απασχολούνται, κυρίως, εξειδικευμένοι απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α., εκπρόσωποι των αθλητικών φορέων/ομοσπονδιών.

(β)     Προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας σε συνεργασία με την  Ολυμπιακή Επιτροπή:

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση των ιδεών    και αξιών του Ολυμπισμού. Πραγματοποιείται η εφαρμογή διάφορων προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας στις σχολικές μονάδες και σε αθλητικά κέντρα όλων των επαρχιών.

4.      Βελτίωση της αντίληψης για την αξία της άσκησης και της Φυσικής Αγωγής στην κοινωνία (άρθρο 24)

α.      Η Διεύθυνση ΜΕ του ΥΠΠ είχε και εξακολουθεί να έχει στόχο του την ώθηση των μαθητών στη «Δια Βίου Άσκηση». Μερικοί από τους στόχους όπως εκφράζονται μέσα από τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα είναι:

(1)     Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη και παράλληλη εφαρμογή τους για την αποτελεσματική συμμετοχή σε παρούσες και μελλοντικές συνθήκες φυσικής δραστηριότητας.

(2)     Γνώση και ανάπτυξη ενός επιπέδου φυσικής κατάστασης για την υγεία.

(3)     Επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα.

(4)     Πέραν από τα πιο πάνω, οι μαθητές που φοιτούν στα σχολεία ΜΕ της Κύπρου έχουν το δικαίωμα και ωθούνται να λαμβάνουν μέρος σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. Πέραν των ωρών Φυσικής Αγωγής στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα, μπορούν να αθληθούν κατά τη διάρκεια των ωρών που οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής προσφέρουν εξειδικευμένη προπόνηση σε διάφορα δημοφιλή αθλήματα, μπορούν να αγωνισθούν στα διάφορα σχολικά πρωταθλήματα κλπ.

(5)     Επίσης από τη σχολική χρονιά 2010 τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα απόκτησης «Μαθητικού αθλητικού Σήματος» και «Σχολικής Αθλητικής Σημαίας». Ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε ειδική πρόνοια του σχεδίου δράσης «Πιερ Ντε Κουμπερτέν», μέσα από τις προδιαγραφές της Λευκής Βίβλου για τον Αθλητισμό, και στοχεύει στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας των μαθητών, η οποία αποτελεί βασική παράμετρο για την υγεία. Το πρόγραμμα αφορά όλους τους μαθητές/τριες που φοιτούν σε Γυμνάσια της Κύπρου και διεξάγεται σε συνεργασία ΥΠΠ και ΚΟΑ.

β.1.   Η Διεύθυνση ΔΕ μέσα από τη Φυσική Αγωγή, την άσκηση και τους μαθητές στοχεύει στη δημιουργία του υγιούς πολίτη. Η έμφαση που δίνει το Υ.Π.Π. στη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετίζεται με τη συνεπή και συστηματική εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων οι οποίοι να εξυπηρετούν τους Σκοπούς των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν να κινούνται σωστά, να μαθαίνουν για την κίνηση και να μαθαίνουν μέσα από την κίνηση. Με αυτό τον τρόπο τονίζεται η σημασία της Φυσικής Αγωγής στο σχολικό χρόνο που δίνεται για το μάθημα αυτό. Εντός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, τόσο οι Σκοποί όσο και θεματικές ενότητες τονίζουν ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία που έχει η άσκηση στην υγεία του ανθρώπου.

β.2.   Φυσική Αγωγή, άσκηση, διαλλείματα και μαθητές

                   Επιπλέον, οι σχολικές μονάδες ΔΕ ενθαρρύνονται να οργανώνουν τα διαλείμματα τους, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες που τα παιδιά μαθαίνουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Έτσι, η άσκηση παίρνει σημαντικό χρόνο στη σχολική καθημερινότητα και ταυτόχρονα τα παιδιά δραστηριοποιούνται, κοινωνικοποιούνται και αποτρέπονται οποιεσδήποτε άσχημες ή εκφοβιστικές συμπεριφορές.

β.3.   Φυσική Αγωγή, άσκηση και εκπαιδευτικοί

Το Υ.Π.Π. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξία της Φυσικής Αγωγής και τη σημασία της άσκησης στην υγεία του ανθρώπου. Αυτή την περίοδο, στοχεύει στο Διευθυντικό Προσωπικό των σχολείων ΔΕ, διευθυντές και διευθύντριες, έχοντας στόχο τη σωστή ενημέρωσή τους και αποτελεσματική επιμόρφωσή τους για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τη σημασία του για την προώθηση της άσκησης ως καθημερινό βίωμα των παιδιών αλλά και του κάθε ανθρώπου.

Μια δεύτερη δράση, είναι οι παρουσιάσεις σε συνεδρίες προσωπικού που αφορούν στη σημαντικότητα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και της άσκησης.

β.4.   Φυσική Αγωγή, άσκηση και γονείς

Το Υ.Π.Π. ενθαρρύνει προσπάθειες των σχολείων για:

(α)     ενημέρωση των γονιών για τη σημαντική αξία της Φυσικής Αγωγής και της άσκησης,

(β)     εμπλοκή των γονιών σε δραστηριότητες άσκησης μαζί με τα παιδιά τους, είτε στο μάθημα είτε σε εκδηλώσεις του μαθήματος.

γ.1.   Φυσική Αγωγή και ΝΑΠ

Η έμφαση που δίνει το ΥΠΠ στη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετίζεται με τη συνεπή και συστηματική εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων τα οποία να εξυπηρετούν τους Σκοπούς των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν να κινούνται σωστά, να μαθαίνουν για την κίνηση και να μαθαίνουν μέσα από την κίνηση. Με αυτό τον τρόπο τονίζεται η σημασία της Φυσικής Αγωγής στο σχολικό χρόνο που δίνεται για το μάθημα αυτό. Εντός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, τόσο οι Σκοποί όσο και θεματικές ενότητες τονίζουν ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία που έχει η άσκηση στην υγεία του ανθρώπου.

Η αποστολή της Φυσικής Αγωγής στα ΝΑΠ τόσο της ΜΕ όσο κα της ΔΕ είναι να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία των αυριανών δημοκρατικών πολιτών οι οποίοι θα αγαπήσουν την άσκηση και θα την κάνουν καθημερινό τρόπο ζωής. Η Φυσική Αγωγή έχει σκοπό να μάθει τα παιδιά να αναπτύξουν, να βελτιώσουν και να εφαρμόσουν κινητικές δεξιότητες σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες, τωρινές και μελλοντικές, και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη κοινωνική προσωπικότητα, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, την ευγενή άμιλλα, την αγωνιστικότητα και το σεβασμό σε κανόνες, σε ηθικές και κοινωνικές αξίες. Το ΥΠΠ στοχεύει στον υγιή πολίτη.

γ.2.   Συγκεκριμένα, οι σκοποί είναι:

(α)     Η Φυσική Αγωγή να μάθει τα παιδιά να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες, να τις βελτιώσουν και να εκτελέσουν ορισμένες από αυτές σε ικανοποιητικό βαθμό.

(β)     Η απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς και γιατί) και παράλληλη εφαρμογή τους για την αποτελεσματική συμμετοχή σε παρούσες και μελλοντικές συνθήκες φυσικής δραστηριότητας.

(γ)     Η γνώση και η ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου φυσικής κατάστασης για την υγεία.

(δ)     Η απόκτηση θετικής εμπειρίας από τη φυσική δραστηριότητα και η ανάπτυξη της αυτοέκφρασης και της κοινωνικότητας.

(ε)     Η επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα.

(στ) Η κατανόηση και σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων και συνεργασία με όλους.

          Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

          Απολογούμαστε για την καθυστέρηση της απάντησης.»

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ , 26 ΜΗΝΕΣ!!!!!

 

ΧΟΡΗΓΟΙ: