ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

O ΠAΣYΠEΦAA KAΛEI TOYΣ ANEPΓOYΣ ΓYMNAΣTEΣ NA ΔHΛΩΣOYN ΣYMMETOXH ΣTO ΣXEΔIO TOΠOΘETHΣHΣ ANEPΓΩN ΠTYXIOYXΩN ΓIA AΠOKTHΣH EPΓAΣIAKHΣ ΠEIPAΣ ΣE EΠEIXHPHΣEIΣ OPΓANIΣMOYΣ THΣ ANAΔ ME ΣKOΠO ΠIΘANH EPΓOΔOTHΣH TOYΣ ΣE AΘΛ. OPΓANIΣMOYΣ ΠOY YΠAΓONTAI ΣTO ΣXEΔIO.H YΠOBOΛH AITHΣEΩN ΓINETAI HΛEKTPONIKA AΠO THN IΣTOΣEΛIΔA THΣ ANAΔ MEXPI 31/07/2015.

 

ΓIA ΠΛHPOΦOPIEΣ ΠATHΣTE ΣTO LINK: http://stap.anad.org.cy

ΧΟΡΗΓΟΙ: