ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Μετά από ενέργειες του συνδέσμου, όσον αφορά την εργοδότηση μή προσοντούχων ατόμων σε θέσεις γυμναστών στην ιδιωτική εκπαίδευση, και μετά από επικοινωνία με το υπουργείο παιδείας, κοινοποιούμε στην ιστοσελίδα μας την απάντηση του υπουργείου.

Το Δ.Σ του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α καλεί όποιο συνάδελφο έχει αποδεδειγμένα στοιχεία ότι εργοδοτείται στην ιδιωτική εκπαίδευση άτομο μή πτυχιούχο και παρέχει υπηρεσίες Φυσικής αγωγής ή προβάλει τον εαυτό του σαν γυμναστή, να τα προσκομίσει στον σύνδεσμο ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε γραπτή καταγγελία.

 

Ευχαριστούμε.

Δ.Σ ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ: