ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Ετήσια Γενική Συνέλευση του συνδέσμου

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α) ενημερώνει τα μέλη του οτι η Ετήσια Γενική Συνέλευση του συνδέσμου θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 στο Θάλασσα Conference Center στο Governor's Beach.

Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

- 10:30: Ανανεώσεις μελών
- 11:00: Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ για το έτος 2019
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων
- Έγκριση Λογιστή για την νέα χρονιά
- Ενημέρωση των μελών για την Νομοθεσία (Περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμος) και τους κανονισμούς του ΚΟΑ που διέπουν τις Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής
- Συζήτηση θεμάτων που θέτονται από τα μέλη. (Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση, θα πρέπει να τα στείλουν γραπτώς στο email του συνδέσμου pasypefaa@gmail.com μέχρι τις 22/11/2019

Διευκρινίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν ΜΟΝΟ τα εγγεγραμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α

ΧΟΡΗΓΟΙ: