ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Το  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγείλει την έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη «Αθλητική Φυσικοθεραπεία» από τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας και γενικότερα των επιστημών της Υγείας και της Άθλησης καθώς επίσης και άλλων συναφών κλάδων.

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η κατάρτιση των ενδιαφερομένων για απόκτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων και υψηλού επιπέδου ικανοτήτων για την προώθηση ασφαλούς και αποτελεσματικής πρόληψης, αντιμετώπισης, αποκατάστασης και θεραπείας καθώς επίσης και για ερευνητική δραστηριοποίηση στον τομέα της υγείας και άθλησης.

Το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που έχει ορίσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (IFSPT) και προσφέρεται μέσω ενός εναλλακτικού τρόπου παρακολούθησης ο οποίος προσβλέπει στη διευκόλυνση της φοίτησης των ενδιαφερομένων οι οποίοι είναι εργαζόμενοι τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα ειδικά έντυπα καθώς επίσης στα τηλέφωνα +357 22713000 και +357 22559433,

στα e-mails admit@euc.ac.cy,  L.Nardi@euc.ac.cy

και στην ιστοσελίδα www.euc.ac.cy.

 

Για το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο κάντε κλικ εδώ

 

ΧΟΡΗΓΟΙ: