ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Συνάδελφοι, ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α σας ενημερώνει ότι το Σεπτέμβριο 17-18/09/2016 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο Πιστοποίησης από το International Aquatic Therapy Faculty με έδρα την Ελβετία, με εισηγητή τον Johan Lambeck. Το θέμα της πιστοποίησης θα είναι η αποκατάσταση του ενήλικα νευρολογικού ασθενή στο νερό. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέλαθρο Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α.

Για την εγγραφή σας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής με τη χρήση του παρακάτω συνδέσμου

 

https://docs.google.com/forms/d/1c4s2uKCQNieqisWEl70MulgiIqjcay-5yUVdSe_-AUM/viewform

 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα:

 

Day 1: September 17, 2016

• 09.00 - 11.30 Theory Case chronic stroke

• 11.30 - 12.00 Break

• 12.00 - 14.00 Pool Motor learning: security and self-efficacy

• 14.00 Lunch

• 15.00 - 16.30 Theory Massed practice in fall prevention

• 16.30 - 17.00 Break

• 17.00 - 18.30 Pool Massed practice in fall prevention

 

Day 2: September 18, 2016

• 09.00 - 11.30 Pool Neuro-protective exercises

• 11.30 - 12.00 Break

• 12.00 - 14.00 Theory Evidence base of AT in neurology

• 14.00 Lunch

• 15.00 - 16.30 Pool SCI: trunk control , swimming

• 16.30 - 17.00 Break

• 17.00 - 18.30 Theory TBI: enriched environment.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ: