ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Ζητούνται για πρόσληψη γυμναστές, για μερική απασχόληση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νεαρά άτομα, άντρες/γυναίκες, κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή πτυχίου αναγνωρισμένου απο τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις θεωρούνται: η ικανότητα για δημιουργία προγραμμάτων εκγύμνασης, παροχή επίβλεψης και κινητροποίησης των μελών του γυμναστηρίου.

Οι υποψήφιοι για την θέση πρέπει να είναι άτομα με θετική διάθεση, πρόθυμα να εξυπηρετήσουν, με ανεπτυγμένη ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις, με ευχάριστη προσωπικότητα, ενθουσιώδη, και με ανεπτυγμένο το αίσθημα υπευθυνότητας και πρωτοβουλίας.

Παρακαλώ όπως τα βιογραφικά να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση conceptfitnessjobs@gmail.com

ΧΟΡΗΓΟΙ: