ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

-Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

στις 13 Νοεμβρίου 2007 εξέδωσε ψήφισμα και απαιτεί από τα κράτη μέλη:

 

• Η Φυσική Αγωγή να γίνει υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου,

• Η Φυσική Αγωγή να διδάσκεται τουλάχιστον 3 ώρες την εβδομάδα,

• Η Φυσική Αγωγή να διδάσκεται στα Νηπιαγωγεία

• Να τερματιστεί η υποβάθμιση της Φ.Α. και του προσωπικού της,

• Να υπάρξει ισορροπία μεταξύ πρακτικών και θεωρητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία

• Να αυξηθούν επειγόντως τα επιμορφωτικά προγράμματα Φ.Α. και τα κράτη μέλη

• Να εξασφαλίσουν τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση των Καθηγητών Φ.Α. σε κάθε σχολική βαθμίδα, και πολλά άλλα...

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Θέμα: "Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση" Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ:

 

• καλεί τα κράτη μέλη να αποδεχθούν την αρχή σύμφωνα με την οποία στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα, ενώ τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο το δυνατόν περισσότερο.

• καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τη φυσική αγωγή υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση...

• ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις πολιτικές τους στον τομέα της φυσικής αγωγής κυρίως ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των φυσικών και διανοητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία

•  καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν στους καθηγητές φυσικής αγωγής κατάρτιση σχετικά ... και ζητεί να τερματισθεί η υποβάθμιση του καθεστώτος της φυσικής αγωγής ως μαθήματος και του διδακτικού προσωπικού της...

• καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να φροντίσουν για τη σύγκλιση μεταξύ των επιμορφωτικών προγραμμάτων για καθηγητές φυσικής αγωγής σε κάθε σχολική βαθμίδα και να εξασφαλίσουν τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτών φυσικής αγωγής...

• τονίζει τη σημασία της δυνατότητας μικτών αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης...

• καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την απαίτηση να αυξηθεί ο χρόνος της φυσικής αγωγής στα σχολεία...

• καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την νομική αναγνώριση των ιδρυμάτων και οργανώσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη ενσωμάτωση των αθλητικών δραστηριοτήτων στην προσχολική και τη σχολική αγωγή αναμένει τα συμπεράσματα της ομάδος εργασίας της Επιτροπής "Αθλητισμός και Υγεία" σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης συνιστώμενης καθημερινής σωματικής άσκησης ή της προώθησης της σωματικής δραστηριότητας στο σχολείο.

• προτείνει όπως το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της ΕΕ εστιάζεται περισσότερο στην αύξηση της συνειδητοποίησης του προεξέχοντος ρόλου τον οποίο διαδραματίζουν η εκπαίδευση, η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός στον τομέα της δημόσιας υγείας.

• καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν... το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και τα όργανα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των επενδύσεων στην αθλητική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων στα ιδρύματα προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ: