ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

www.egve.gr  ( Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)

 

www.pepfa.gr  ( Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)

 

www.eupea.com (Ευρωπαϊκή Ένωση Φυσικής Αγωγής)

 

www.cyprussports.org ( KOA - Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού )

 

www.olympic.org.cy ( ΚΟΕ - Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή )

 

www.koeas.org.cy ( Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου )

 

www.who.int ( Παγκόσμιος Οργανισμός  Υγείας)

 

www.elleda.gr  ( Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής)

 

www.euc.ac.cy (  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

 

www.childhealth.ac.cy (Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού)

 

www.cyprusgsla.com (Έλεγχος Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής)

 

ΧΟΡΗΓΟΙ: