ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8ΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ 29.09 – 02.10.2010

29.09.10: ΤΕΤΑΡΤΗ

 

Εργαστήρια (Workshops) σε ειδικά θέματα τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα.

 

19.00 – 21.30 Τελετή έναρξης & Δεξίωση καλωσορίσματος στο αρχ. Θέατρο ΚΟΥΡΙΟΥ

 

30.09.10: ΠΕΜΠΤΗ:

 

Συνεδρίες για τις ενότητες:

 

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (Strokes)

 

Κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις

 

Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού – Αντιμετώπιση Δυσλειτουργίας Κύστεως

 

Περιφερικές Νευρικές Βλάβες και άλλες νευρολογικές παθήσεις

 

09.00-10.30: Session: Hellenic Society General PRM Affairs

 

11.00-12.30: Session: Hellenic Society General PRM Affairs

 

Υποστηρικτική Τεχνολογία και Αποκατάσταση

 

Αποκατάσταση: Δημοσιεύσεις και Αρχές Μεθοδολογίας στην έρευνα

 

Έρευνα και Εκπαίδευση στις Μεσογειακές χώρες.

 

Εναρμόνιση Δικτύου Υπηρεσιών Αποκατάστασης στις Μεσογειακές χώρες

 

Οστεοπόρωση

 

Πόνος: Εκτίμηση / Θεραπεία / Αντιμετώπιση / Οσφυαλγία

 

Ακρωτηριασμοί, Προσθέσεις και Ορθώσεις

 

01.10.10: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

Εκτίμηση Λειτουργικότητας, Ανάλυση Βάδισης και αποτελέσματα μετρήσεων Βιομηχανική στην Αποκατάσταση, Βάδιση και ισορροπία

 

Κινησιολογία και Ισοκινητική στην Αποκατάσταση

 

Μυοσκελετικά προβλήματα

 

Άθληση για όλους και προβλήματα υγείας

 

Λειτουργικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός

 

Αποκατάσταση στα παιδιά

 

Ηλεκτροφυσιολογία & Αποκατάσταση (ΗΜΓ συνδρόμων πιέσεως νεύρων, ριζίτιδες κλπ)

 

Προγράμματα Ειδικότητας Φ.Ι.Απ. / Διδάσκοντας στην Αποκατάσταση

 

Φ.Ι.Απ. και πεδίο επάρκειας - ικανοτήτων (PRM field of competence)

 

Φ.Ι.Απ. και ποιότητα φροντίδας (PRM quality of care)

 

Ιατρική Βασισμένη σε Αποδείξεις (Evidence Based Medicine)

 

Αποκατάσταση Βασισμένη στην Κοινότητα (Community Based Rehabilitation)

 

02.10.10: ΣΑΒΒΑΤΟ

 

Διεύθυνση και Διαχείριση στην Αποκατάσταση / Χρηματοδότηση Αποκατάστασης

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός στην Αποκατάσταση / Ηθικοί κώδικες στην Αποκατάσταση

 

Εφαρμογή της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας και Αναπηρίας (I.C.F.)

 

Ομαδική Προσέγγιση στην Αποκατάσταση (Ομάδα Αποκατάστασης)

 

Νοσηλεία στην Αποκατάσταση – ειδικές επεμβάσεις

 

Σπαστικότητα

 

Λουτρολογία / Υδρολογία / Θαλασσοθεραπεία / θεραπείες σε SPA

 

Manual Medicine / therapy και Φ.Ι.Απ.

 

Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση / Αναπνευστική Αποκατάσταση.

 

 

 

 

 

Invitation 2010 PRM Mediterranean Congress Limassol (PDF - 520KB)

ΧΟΡΗΓΟΙ: