ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ σαν ο Επιστημονικός Συνδικαλιστικός φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τους γυμναστές, μετά από αξιολόγηση όλων των δεδομένων όσο αφορά τη διαρροή των θεμάτων των εξετάσεων έχει καταλήξει στα πιο κάτω:

Το σημαντικό αυτό θέμα θίχτηκε επανειλημμένα από τον σύνδεσμο μας, τόσο με γραπτές επιστολές προς το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και στις διάφορες συναντήσεις με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων.

Καταδικάζει ανεπιφύλακτα την προχειρότητα που διέπει την εξασφάλιση του απόρρητου των θεμάτων και κατά συνέπεια της αξιοπιστίας του Νέου Συστήματος Διορισμού.

Θεωρεί ανεπίτρεπτο επιστήμονες, να μπαίνουν στη ψυχοφθόρα διαδικασία της αμφισβήτησης ενός καινούργιου θεσμού καθώς και της αμφιβολίας για την αξιοπιστία του.

Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο της μη εξασφάλισης του απορρήτου των θεμάτων και στα προηγούμενα μαθήματα αλλά και στα επόμενα, ακόμα και αυτό της επιλεκτικής διαρροής.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπάρχουν και άλλες αδυναμίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

 Επιγραμματικά αναφερόμαστε και σε άλλα σημεία αδυναμίας του συστήματος αυτού, τα οποία είμαστε στη διάθεση του οποιουδήποτε να τα αναλύσουμε περεταίρω.

• Διέπεται από μεγάλη προχειρότητα

• Καταστρατηγεί την αρχή της ισότητας με άνισα κριτήρια

• Δεν εξασφαλίζει το επιθυμητό, δηλαδή την ελπίδα στους Κύπριους Πολίτες για επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν υπάρχει όριο στο ποσοστό διορισμού Ευρωπαίων πολιτών.

• Αφήνει εκτός υπηρεσίας άτομα που δουλεύουν μέχρι και δέκα (10) χρόνια και έχουν προσφέρει με επιτυχία τις υπηρεσίες τους.

• Δεν εξασφαλίζει τον άριστο εκπαιδευτικό, αλλά τον άριστο σε επιτυχία στις εξετάσεις.

• Αναπτύσσεται  η παραπαιδεία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δημήτρης Πετρίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρέας Ευαγόρου

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ: