ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α

Στα πλαίσια της προσπάθειας για επιμόρφωση των μελών του μέσω συνεργασιών που παρέχουν μετεκπαίδευση, ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την εταιρεία HNFC.

Μεταξύ άλλων η HNFC προσφέρει τις εκπαιδεύσεις EXOS, FMS, NASM και CETI. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται σε Ελλάδα και Κύπρο και τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α δικαιούνται επιχορηγημένη τιμή.

Οι ημερομηνίες και τοποθεσίες των εκπαιδεύσεων θα ανακοινώνονται από τα μέσα του συνδέσμου και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί μας για τις λεπτομέρειες.

Ευχαριστούμε.

Download PDF file with offers here

ΧΟΡΗΓΟΙ: