ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 Η Εφορεία της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας

 

Κύπρου έχει την τιμή να  σας προσκαλέσει

 

στην 21ή Σύνοδο

 

 της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου

 

 το Σαββάτο,  5 Δεκεμβρίου 2009,

 

στις 9.30 π.μ. στο Ολυμπιακό  Μέγαρο στη Λευκωσία.

 

Θέμα της Συνόδου:

 

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

 

Α) ΓΟΓΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Β) ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

 

 Π.Α.  22 449800

(Μέχρι 3/12/2009)

ΧΟΡΗΓΟΙ: