ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Ανακοίνωση Παραχώρησης Υποτροφιών Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει στα μέλη του Παγκυπρίου Συνδέσμου Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ) που επιθυμούν να σπουδάσουν, υποτροφίες ύψους 50% για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμη του Αθλητισμού που προσφέρεται με τη μεθοδολογία της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στη Galileo Global Education, το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό όμιλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ένα δίκτυο 32 Ιδρυμάτων σε 80 Πανεπιστημιουπόλεις σε 10 χώρες και πάνω από 85,000 φοιτητές. Είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στη Κύπρο που αξιολογήθηκε από τον ανεξάρτητο και έγκυρο οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων (QS stars) με το υψηλότερο δείκτη 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας με ποσοστό εργοδότησης 95% στους μεταπτυχιακούς απόφοιτους (U-Multirank 2018).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμη του Αθλητισμού» χαρακτηρίζεται από ένα καινοτόμο μοντέλο μάθησης που διαμορφώνει καταρτισμένα στελέχη αθλητικών δομών και επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της υψηλής αθλητικής απόδοσης αλλά και της ευεξίας του ευρύτερου πληθυσμού. Οι δεξιότητες οι οποίες αποκτούνται μέσω της σύγχρονης αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης και του καινοτόμου σχεδιασμού παρεμβατικών προγραμμάτων άσκησης και προπόνησης καθιστούν αποτελεσματική την οποιαδήποτε προπονητική παρέμβαση σε κάθε άθλημα αγώνισμα και ενισχύουν τη δυνατότητα επιτυχούς έκβασης των στόχων οι οποίοι τίθενται.

Έναρξη μαθημάτων είναι η Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Οδηγίες Yποβολής Αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στο Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτίριο Διοίκησης) ή συμπληρώνοντας την on-line αίτηση, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.euc.ac.cy) ή να τις στείλουν ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019.

Η αίτηση εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής
2. Επίσημο φωτοαντίγραφο του πτυχίου (Bachelor Degree)
3. Επίσημο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (Τranscript)
4. Απολυτήριο Λυκείου
5. Βεβαίωση μέλους ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α για το τρέχον έτος
6. Μια συστατική επιστολή
7. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
8. Μια μικρή φωτογραφία

Σημείωση:

Οι υποτροφίες ισχύουν για όσους θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους στις 11 Οκτωβρίου 2019 και δεν μεταφέρονται σε άλλο τετράμηνο σπουδών. Οι υποτροφίες δεν ισχύουν για μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. που είναι υφιστάμενοι σπουδαστές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΧΟΡΗΓΟΙ: