ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Σκοποί και Στόχοι του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α.

 

1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της Φυσικής Αγωγής και του αθλητισμού στην Κύπρο.

2. Η επιστημονική έρευνα στην Φυσική Αγωγή.

3. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και συναντήσεων οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και στην καλλιέργεια της αγάπης για τον αθλητισμό,  ολοκλήρωση της προσωπικότητας και κοινωνικοποίησης του ατόμου.

4. Η ανάπτυξη και εξάπλωση του υγιούς Αθλητικού πνεύματος,  της φιλίας,  συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης  των λαών σύμφωνα με τα Ολυμπιακά Ιδεώδη.

5. Η ορθολογιστική αξιοποίηση των Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Κύπρου στην πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών.

6. Η καλλιέργεια αλληλεγγύης και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών του.

7. Η συνεργασία με άλλες Οργανώσεις και Συνδέσμους τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού για την προώθηση κοινών επιδιώξεων.

8. Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του καθώς και η επιδίωξη  της επαγγελματικής αποκατάστασης και κατοχύρωσης των μελών του.

 

 

Στις επιδιώξεις του Συνδέσμου μας συμπεριλαμβάνονται πιο κάτω θέματα:

 

1.Η άμμεση εφαρμογή απο το κράτος του περι Γυμναστών Νόμων του 1995.

2. Η εισαγωγή των Πτυχιούχων επιστημόνων Φυσικής Αγωγής σε όλο το φάσμα του αθλητισμού μας.

3. Η εισαγωγή των Πτυχιούχων επιστημόνων Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Η εισαγωγή και καλλιέργεια της Φυσικής Αγωγής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μας.

5. Η συστηματική οργάνωση και ανάπτυξη του κοινωνικού αθλητισμού σε όλες τις κοινότητες της χώρας μας.

 

 

Σημείωση: Κατά την προώθηση των σκοπών του συνδέσμου θα τηρούνται οι πιο κάτω αρχές :

α) Αποχή του συνδέσμου από κάθε κομματική τοποθέτηση, κομματικές εκδηλώσεις και διαμάχες

β) Θα κρίνει και θα τοποθετείται για οποιονδήποτε ζήτημα επηρεάζει ή αφορά τα μέλη ή τον Σύνδεσμο με την απαραίτητη σοβαρότητα και σεβασμό.

ΧΟΡΗΓΟΙ: