ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ μετά από ενέργειες όσο αφορά διαφημίσεις διαφόρων ιδιωτικών εταιρειών που αποσκοπούν στην προσφορά απόκτησης προσόντων για εργοδότηση / απασχόληση σε γυμναστήρια, σας παραθέτει την θέση του ΚΟΑ και το παράρτημα στο οποίο μας παραπέμπει!

 

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Ο ΚΟΑ:

 

ΜΕΡΟΣ IV – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

 

Προσωπικό σχολής

 

13. – (I) Κάθε σχολή, ανάλογα με τα αθλήματα που καλλιεργεί, πρέπει να απασχολεί τους αναγκαίους εκπαιδευτές και βοηθούς εκπαιδευτές, ώστε να παρέχει την κατάλληλη και ικανοποιητικό βαθμό γύμναση στους πελάτες της.

– Ο αριθμός των εκπαιδευτών θα καθορίζει από τον Οργανισμό ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων-αθλουμένων.

– Οι εκπαιδευτές θα είναι συνεχώς παρόντες στο χώρο άθλησης ενόσω υπάρχουν αθλούμενοι.

– Οι αλλαγές στους εκπαιδευτές θα κοινοποιούνται στον Οργανισμό.

(2) Οι εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτές κάθε αθλήματος πρέπει να είναι κάτοχοι των πιο κάτω προσόντων:

‘’

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Οι προπονητές σχολών (Physical Fitness), οποιασδήποτε μορφής γυμναστικής (με βάρη, με μουσική ή απλή φυσική κατάσταση) πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Φυσική Αγωγή. ‘’

ΧΟΡΗΓΟΙ: