ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ REHAB 2 PERFORM - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το γυμναστήριο Rehab 2 Perform ζητά για εργοδότηση πτυχιούχο γυμνάστρια. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 99416060 - κ. Ανδρέας Νικολάου Ροπαλής

ΧΟΡΗΓΟΙ: