Αγαπητά μέλη,

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α σας προσκαλεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία παράλληλα θα είναι και Εκλογική.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 πμ στο The Mill – Conference And Events Room στη Τόχνη*.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως ακολούθως:
10:30: Ανανεώσεις μελών
11:00: Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού συμβουλίου
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
Εγκριση λογιστή για τη νέα χρονιά.
Εκλογή νέου Δ.Σ
Οι υποψηφιότητες για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται γραπτώς στη Γραμματεία του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α, στο email pasypefaa@gmail.com δυο τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης υποστηριζόμενες από δύο τουλάχιστον άλλα μέλη.

Προς άσκηση του δικαιώματος να παρευρίσκεται και να εκλεγεί η να εκλέγεται σε Γενική Συνέλευση του συνδέσμου, το μέλος πρέπει να έχει εξοφλημένες τις συνδρομές του κατά την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα τα μέλη που παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση τα οποία έχουν ξοφλημένες τις συνδρομές τους με βάση το άρθρο 5(2)(α)(β)(γ), 6(4) του καταστατικού και είναι μέλη του συνδέσμου τουλάχιστον τρεις μήνες.

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται αναγκαία !!!

*LOCATION: Πατώντας στο πιο κάτω link μπορείτε να δείτε το location του χώρου όπυ θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση:

https://maps.app.goo.gl/xtiFgXertu7rMtYo6

GIVE A REPLY