Σκοποί και Στόχοι του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ
 1. Η άμεση εφαρμογή απο το κράτος του περι Γυμναστών Νόμων του 1995.
 2. Εφαρμογή και έλεγχος από τον ΚΟΑ των κανονισμών που διέπουν τις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής όσο αφορά το εργατικό δυναμικό των σχολών.
 3. Η εισαγωγή των Πτυχιούχων Επιστημόνων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλο το φάσμα του Αθλητισμού, Φυσικής Αγωγής και Άσκησης.
 4. Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του καθώς και η επιδίωξη της επαγγελματικής αποκατάστασης και κατοχύρωσης των μελών του.
 5. Διοργάνωση δράσεων για προβολή, προαγωγή και προσφορά της Αθλητικής Επιστήμης και Σωματικής Δραστηριότητας στο ευρύ κοινό.
 6. Η επιστημονική έρευνα στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό.
 7. Η συνεργασία με άλλες Οργανώσεις και Συνδέσμους τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού για την προώθηση κοινών επιδιώξεων.
 8. Η καλλιέργεια αλληλεγγύης, συνεργασίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συνδέσμου.
 9. Η συστηματική οργάνωση και ανάπτυξη του κοινωνικού αθλητισμού σε όλες τις κοινότητες της χώρας μας.
Η Εγγραφή μελών για δημιουργία critical mass, απαραίτητη για επίτευξη των πιο πάνω!
Κατά την προώθηση των σκοπών του συνδέσμου θα τηρούνται οι πιο κάτω αρχές
 • Αποχή του συνδέσμου από κάθε κομματική τοποθέτηση, κομματικές εκδηλώσεις και διαμάχες.
 • Θα κρίνει και θα τοποθετείται για οποιονδήποτε ζήτημα επηρεάζει ή αφορά τα μέλη ή τον Σύνδεσμο με την απαραίτητη σοβαρότητα και σεβασμό.