ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ)

CYPRUS ASSOCIATION OF  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCE

Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ είναι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όπου ιδρύθηκε το 1993 και έχει σαν έδρα την Λεμεσό.

 

Είναι ο επιστημονικός, επαγγελματικός και συνδικαλιστικός φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Γυμναστές) και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που αφορούν θέματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 

Ο  ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ,  είναι Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικής Αγωγής

και έχει επιτύχει την παράλληλη και διαρκή συνεργασία με τις αδελφές Ελληνικές Ενώσεις,  Ε.Γ.Β.Ε. και Π.Ε.Π.Φ.Α., με την Ελλ.Ε.Δ.Α., με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και με άλλους συναφείς φορείς συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση θέσεων σχετικά με την Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό στην πατρίδα μας, απολύτως τεκμηριωμένων επιστημονικά.

 

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από τα επιτυχή παγκύπρια συνέδρια που έχει διοργανώσει καθώς και τα εξειδικευμένα σεμινάρια, έχει αναπτύξει πολύπλευρες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ορθολογιστική ανάπτυξη και εδραίωση του αθλητισμού μας.

ΧΟΡΗΓΟΙ: