Τα οφέλη της άσκησης στην υγεία – #covid19

Στη πιο κάτω είκονα τονίζεται η σημαντικότητα της σε 4 επίπεδα τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη θωράκιση της υγείας του ατόμου ειδικότερα με τις συνθήκες που επικρατούν με τον covid19. Η συγκεκριμένη καμπάνια δημιουργήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας...

Read More

Η ανατομία ενός γυμναστή

Η συγκεκριμένη καμπάνια αφορά στο να επιδίξει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο τόσο σε θεωρητική όσο και σε πρακτική βάση ενός Αθλητικού Επιστήμονα. Το πιο κάτω poster...

Read More