Τρόποι Πληρωμής

Το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στα €20.00 για ένα ημερολογιακό έτος μπορεί να εξοφληθεί είτε αυτοπροσώπως σε κάποια από τις συναντήσεις του συνδέσμου ή μέσω κατάθεσης στη Τράπεζα Κύπρου.

* Παρακαλούμε κατα τη διαδικασία πληρωμής του κόστους εγγραφής/ανανέωσης συνδρομής μέσω τραπεζικής εντολής, να δίνεται και ένα στοιχείο επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Τράπεζα Κύπρου

Όνομα λογαριασμού: PA.SY.PEFAA

Αριθμός λογαριασμού: 033301023001

IBAN: CY06 0020 0333 0000 0001 0230 0100

SWIFT: BCYPCY2N