Εναλλακτικά

  Εκτυπώστε και παραδώστε την παρακάτω φόρμα συμπληρωμένη, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

  Φόρμα Εγγραφής Μέλους

  Τρόποι Πληρωμής

  Αφού αποστείλετε την αίτησή σας, μπορείτε να προχωρήσετε με την εξόφληση του κόστους εγγραφής σας. Το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στα €20.00 για ένα ημερολογιακό έτος μπορεί να εξοφληθεί είτε αυτοπροσώπως σε κάποια από τις συναντήσεις του συνδέσμου ή μέσω κατάθεσης στη Τράπεζα Κύπρου.

  * Παρακαλούμε κατα τη διαδικασία πληρωμής του κόστους εγγραφής/ανανέωσης συνδρομής μέσω τραπεζικής εντολής, να δίνεται και ένα στοιχείο επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο)

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

  Τράπεζα Κύπρου

  Όνομα λογαριασμού: PA.SY.PEFAA

  Αριθμός λογαριασμού: 033301023001

  IBAN: CY06 0020 0333 0000 0001 0230 0100

  SWIFT: BCYPCY2N