ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ είναι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όπου ιδρύθηκε το 1993 και έχει σαν έδρα την Λεμεσό.

Είναι ο επιστημονικός, επαγγελματικός και συνδικαλιστικός φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Γυμναστές / Γυμνάστριες) και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που αφορούν θέματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ, είναι Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικής Αγωγής και έχει επιτύχει την παράλληλη και διαρκή συνεργασία με τις αδελφές Ελληνικές Ενώσεις, Ε.Γ.Β.Ε. και Π.Ε.Π.Φ.Α., με την Ελλ.Ε.Δ.Α., με όλα τα Κυπριακά Πανεπιστήμια και ειδικότερα με όσα προσφέρουν σπουδές στον κλάδο των Αθλητικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής, καθώς και με άλλους συναφείς φορείς συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση θέσεων σχετικά με την Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό στην πατρίδα μας, απολύτως τεκμηριωμένων επιστημονικά.

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από τα επιτυχή παγκύπρια συνέδρια που έχει διοργανώσει καθώς και τα εξειδικευμένα σεμινάρια, έχει αναπτύξει πολύπλευρες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ορθολογιστική ανάπτυξη και εδραίωση του αθλητισμού μας.

Γίνε Μέλος του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ

Εάν είσαι Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Γυμναστής/Γυμνάστρια) και δραστηριοποιείσαι σε όλους τους τομείς που αφορούν θέματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, γίνε μέλος τώρα.

Νομοθεσία Γίνε Μέλος