Σκοποί και Στόχοι του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ

Σκοπός 1: Προάσπιση του επαγγέλματος της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και αναγνώρισή του ως μέσο στη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου ζωής, ευεξίας και υγείας του πολίτη και της κοινωνίας.

  • Στόχος 1: Ενεργοποίηση κι εφαρμογή του περί Γυμναστών Νόμου του 1995.
  • Στόχος 2: Ενεργοποίηση κι εφαρμογή του ελέγχου από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) των κανονισμών που διέπουν τις ιδιωτικές σχολές άσκησης και γύμνασης, όσον αφορά στα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού γύμνασης και άσκησης).

Σκοπός 2: Αναγνώριση, προάσπιση και διασφάλιση των επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των Πτυχιούχων της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΕΦΑΑ) στην παροχή υπηρεσιών Φυσικής Αγωγής, Άθλησης και Σωματικής Άσκησης για την Υγεία και την Απόδοση και στην καλλιέργεια του Κινητικού Γραμματισμού.

  • Στοχος 1: Δραστηριοποίηση, προώθηση και εισήγηση προτάσεων κι ενεργειών προς το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας ΠΕΦΑΑ σε όλο το φάσμα του Αθλητισμού, της Φυσικής Αγωγής και της Σωματικής Άσκησης για την Υγεία και την Απόδοση.

Σκοπός 3: Επιμόρφωση, Εκπαίδευση, Ενημέρωση τόσο των μελών, όσο και της ευρύτερης κοινωνίας για θέματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Σωματικής Άσκησης για την Υγεία και την Απόδοση και Κινητικού Γραμματισμού.

  • Στόχος 1: Διοργάνωση δράσεων για προβολή, προαγωγή και προσφορά της Αθλητικής Επιστήμης και Σωματικής Δραστηριότητας και Άσκησης στο ευρύ κοινό.
  • Στόχος 2: Παροχή βοήθειας, στήριξης και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στη Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό, την Σωματική Άσκηση και τον Κινητικό Γραμματισμό.

Σκοπός 4: Προώθηση των σχέσεων, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των Πτυχιούχων της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  • Στόχος 1: Συνεργασία με άλλες Οργανώσεις και Συνδέσμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση κοινών μαχών, αξιών κι επιδιώξεων.
  • Στόχος 2: Η καλλιέργεια κλίματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συνδέσμου.
Η Εγγραφή μελών για δημιουργία critical mass, απαραίτητη για επίτευξη των πιο πάνω!
Κατά την προώθηση των σκοπών του συνδέσμου θα τηρούνται οι πιο κάτω αρχές
 • Αποχή του συνδέσμου από κάθε κομματική τοποθέτηση, κομματικές εκδηλώσεις και διαμάχες.
 • Θα κρίνει και θα τοποθετείται για οποιονδήποτε ζήτημα επηρεάζει ή αφορά τα μέλη ή τον Σύνδεσμο με την απαραίτητη σοβαρότητα και σεβασμό.