Το Δ.Σ του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια των δράσεων του, διοργανώνει την τρίτη επαρχιακή συνάντηση Λάρνακας – Αμμοχώστου για το 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Απριλίου και ώρα 11:00 στην αίθουσα CY017 του UCLan Cyprus στη Λάρνακα.
Η συνάντηση γίνεται με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων αναφορικά με την αποστολή και τις δράσεις του συνδέσμου.
Θα γίνονται παράλληλα και εγγραφές νέων αλλά και ανανεώσεις υφιστάμενων μελών.
Στο τέλος θα απαντηθούν ερωτήματα και θα δεχτούμε εισηγήσεις.

GIVE A REPLY